Home
Up

 

  Hawaiian Chants  
 

 

 

 

I KU MAU MAU*
ONE: I KU MAU MAU!

ALL: I KU WA!

ONE:
I KU MAU MAU
I KU HULU HULU
I KA LANAWAO!

ALL:
I KU WA!

ONE:
I KU LANAWAO!

ALL:
I KU WA!
I KU WA HUKI!
I KU WA KO!
I KU WA A MAU!
A MAU KA EULU!
E HUKI E!
KULIA!

 

ONE: STAND UP IN COUPLES!

ALL:
STAND IN INTERVALS!

ONE:
STAND IN COUPLES!
HAUL WITH ALL YOUR MIGHT!

UNDER THE MIGHTY TREES!

ALL:
STAND IN INTERVALS!

ONE:
STAND UP AMONG THE TALL
FOREST TREES!

ALL:
STAND AT INTERVALS!
STAND AT INTERVALS! AND PULL!
STAND AT INTERVALS! AND HAUL!
STAND IN PLACE! AND HAUL!
HAUL BRANCHES AND ALL!
HAUL NOW!
STAND UP MY HEARTIES!
HOLD YOUR BREATH NOW!
IT MOVES, THE GOD BEGINS TO RUN!

 

* The above chant is an ancient chant which was used by our ancestors. It was also used by KCC members in the upland forests of Maui as we pulled out the koa log which then became our koa canoe, Ku Koa Manutea. This chant carries a lot of mana and provides spiritual uplifting. Today, we continue to chant E Ku Mau Mau with an understanding of kaona (“hidden, double meaning”). Although we are no longer in the forest of the uplands, this chant still brings us together and asks us to work together to accomplish our goals.

  The Hawaiian Doxology
“Ka Mele Ho`omaika`i”

Ho`o nani ka Makua mau
Ke Keiki me ka Uhane no,
Ke Akua mau
Ho`o mai ka`i, pu,
Ko ke ia ao, ko ke la ao
Amene

 

Praise God from Whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below.
Praise Him above, ye heavenly hosts.
Praise Father, Son and Holy Ghost.
Amen.

 
  E HŌ MAI E ALA E  

E hō mai
Ka `ike mai luna mai e
Grant us the knowledge from above
`O na mea huna no`eau
`O na mele e
Concerning all the wisdom of songs
E hō mai,
E hō mai,
E hō mai
Grant, grant, grant us these things


Kiauau

Kiauau, kiauau
Haul, haul

Hukiauau, hukiauau
Pull on, pull on

Koauau, koauau
Draw on, draw on
Ho'omalo he kaula
Keep the rope taut
Moku a he kaula
Keep the rope in position


E ALA E

E ALA E
KA LAI I KA HIKINA
Awake, the sun is in the east
I KA MOANA
KA MOANA HOU HONU
At the ocean, the deep ocean
PI`I KA LEWA
KA LEWA NU`U
Climb to the heavens, highest heaven
I KA HIKINA
AE A KALA
E ALA E
In the east, there is the sun, arise, awake


OLI HO-OIKAIKA
Prayer for Strength

E IHO ANA A LUNA
That which is above, be brought down

E PI'I ANA O LALO
That which is below, shall be lifted up

E HUI ANA NA MOKU
The islands shall be united

E KU ANA KA PAIA
The walls shall stand upright

 
  PA MAI  
 


PA MAI, PA MAI,
KAMAKANI O HILO E
LAWE AKE KA IPU NUI
HO`O MAI KA IPU LI`I LI`I
(REPEAT)

 
  Pa Mai is a chant asking the wind god, Hilo (Tahitian "Hiro"), to stop blowing the wind so hard, stop the turning of the sea (the large bowl of water). Asking the wind to die down and make it come very tiny. When the wind dies the waves and ocean currents die.  
     


Kihei Canoe Club • P.O. Box 1131 Kihei, HI 96753 • 808-879-5505